Curtea Constitutionala a oprit vanzarea cabinetelor

Prima PaginaDiverseStiri

Curtea Constitutionala a oprit vanzarea cabinetelor

Respecta regulile care te tin departe de Covid 19
Cum scapam de gândurile toxice
Testul Papanicolau a fost introdus in programul de evaluare a sanatatii

Consiliul Local al Comunei Bogdanesti, judetul Bacau, a reusit sa impiedice aplicarea actului normativ care prevedea vanzarea spatiilor cabinetelor medicale. Acesta a invocat exceptia de neconstitutionalitate fata de OUG nr. 110/2005, iar Curtea Constitutionala a admis actiunea. Astfel, s-a decis ca dispozitiile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 8 din OUG nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfasoara activitati conexe actului medical, sunt neconstitutionale. Curtea Constitutionala a constatat ca se instituie obligatia autoritatilor locale de a întocmi o lista completa a spatiilor cu destinatia mentionata si obligatia acestora de a scoate la vânzare toate bunurile în cauza. Prin înlaturarea posibilitatii autoritatilor publice locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru vânzarea acestora, se incalca în mod vadit dreptul unitatilor administrativ-teritoriale de exercitare a prerogativei dispozitiei, ca atribut ce tine de esenta dreptului de proprietate.

Cele mai citite articole

Asa fiind, Curtea a constatat ca normele ce fac obiectul exceptiei aduc atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza întâi privind garantarea dreptului de proprietate privata. Curtea a observat, totodata, ca dispozitiile criticate reglementeaza un transfer silit de proprietate, care nu respecta prevederile referitoare la expropriere. Privarea de proprietate impune statului obligatia de a despagubi pe proprietar, pentru ca fara plata unei sume rezonabile, raportata la valoarea bunului, masura constituie o atingere excesiva a dreptului la respectarea bunurilor sale. În prezenta cauza, analizând dispozitiile art. 8 si 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2005, care stabilesc pretul maximal de vânzare a spatiului medical în mod diferentiat, pe categorii de localitati, iar în privinta terenului aferent a unui pret fix de 1 euro/m 2 (în limita a 250 m2), Curtea a constatat ca preturile astfel determinate nu tin seama de valoarea pe piata a bunului. Disproportia vadita dintre cele doua valori conduce la calificarea pretului ca fiind neserios, astfel încât exigentele impuse de normele constitutionale si internationale mentionate nu sunt îndeplinite.

Cele mai citite articole

Comentarii

WORDPRESS: 0